سرطان ريه

پيشگيری از سرطان ريه: مطمئناً شما اطلاع داريد که استفاده از دخانيات سبب آسيب قلب وعروق شما شده و دود سيگار در 90 درصد از موارد سرطان ريه دخالت دارد . تغيير در قفسه سينه غالبا در عکسبرداری مشخص می Read More

ريسک ترومبوز و ايجاد ترومبوز در جريان سفر

ريسکترومبوز و ايجاد ترومبوز در جريان سفر ترومبوز در اثر بسته شدن عروق توسط لخته خون ايجادميگردد. در بسياری از موارد سياهرگهای ناحيه پاها به اين مسئله دچار ميشوند. چنانچه لخته ايجاد شده آزاد گردد، در آنصورتوضعيت حاصل را آمبولی Read More

چک های مورد نياز قبل و در طی دوران حاملگی Investigations Before and During Pregnancy

چک های مورد نياز  قبل و در طی حاملگی Investigations Before and During Pregnancy اين جزوه اطلاعاتی را در اختيار شما قرار ميدهد که چه راهکارهائی ميتوانند يک دوره بارداری بدون مسئله را برای شما  تهيه ببينند . لطفا توجه داشته Read More

همیشه خسته؟

همیشه خسته؟ بسیاری از افراد غالبا احساس خستگی می کنند.علت این امر در اکثر موارد کم خوابی است. ولیکن  اگر احساس خستگی بطور مستمر وجود داشته باشد، ممکن است که یک بیماری در پس آن نهفته باشد. بعنوان مثال  کمبود Read More