محیط زیست و سلامتی

انسان با وارد کردن آسیب به محیط زیست و تخریب آن ، در حقیقت سلامتی خود را در معرض خطر قرار می دهد. اثرات منفی آن  اغلب بلافاصله قابل مشاهده نیستند و در بسیاری از موارد پس از گذشت زمان ظاهر می شوند. بسیاری از افراد از اثرات ریزگرد ها، آلودگی صوتی و الکتریکی، دود حاصل از کارخانجات و اتومبیلها و  نقش آنها در تغییرات آب و هوا غافل و بی اطلاعند . این در حالیست که علائم  تخریب محیط زیست بسیار روشن و قابل لمس است و بسیاری از افراد در گیر آلرژی، آستم،  سردرد مزمن، احساس خستگی مداوم، میکرن، اختلال در خواب و حالت افسردگی می باشند. بهمین ترتیب، در حال حاضر بسیاری از کودکان و نوجوانان با توجه به آلودگی صوتی دوچار آسیب شنوایی غیر قابل برگشت خواهند شد. باید توجه داشت که بخصوص شهر نشینان بیشتر در معرض خطرات ناشی از تخریب محیط زیست قرار دارند.

آلودگی الکتریکی و سلامتی

در چند دهه گذشته بسیاری از پیشرفتهای تکنیکی نظیر استفاده از میکرو ویو و موبایل در زندگی ما بسیار تاثیر گذار بوده و بعنوان مثال زندگی بدون الکتریسیته برای ما قابل تصور نیست. بهمین ترتیب زندگی در دنیای با تکنولوژی بالا به این معنی است که ما دیگر نمی توانیم از تابش امواج الکترومغناطیسی جلوگیری کنیم. با رونق تجهیزات فنی و ارتباطات بدون کابل طی دو دهه گذشته، مباحثات عمومی راجع به آلودگی صوتی و بروز اثرات زیان آور  آن بر سلامتی انسان  بطور چشمگیری افزایش یافته اند. آیا این مسئله  فقط جنبه ایجاد ترس در جامعه را دارد و یا اینکه سلامتی انسان بطور واقعی در معرض آلودگی توسط امواج الکترومغناطیسی قرار گرفته است.؟ اگرچه محققین نظر واحدی نسبت به این امر اظهار نکرده اند، ولیکن بسیاری از افراد خود را در معرض خطر می بینند. بنابراین بمنظور کاهش ریسک، بهتر آنست که تا سر حد امکان از موبایلهای جدید تر ، که از جهت امواج الکترومغناطیسی آلودگی کمتری دارند، استفاده شود، پس از اتمام کار دستگاههای تکنیکی را خاموش و در رابطه با  کار در مقابل کامپیوتر ، کار را برای مدتی کوتاه متوقف کرد .

آلودگی الکتریکی  چیست؟

نخست اندکی فیزیک :

آلودگی الکتریکی : ایجاد مصنوعی میدان های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی را در اصطلاح آلودگی الکتریکی می نامند. میدانهای مذکور در رابطه با جریان الکتریکی و خطوط الکتریکی با ولتاژ بالا ، آنتن های فرستنده و همچنین  عموم وسایل الکتریکی ایجاد می شوند. محیط زندگی بطور طبیعی از خاک، هوا و آب و میدانهای  ضعیف الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده است. رعد و برق شدید ایجاد میدانهای  قوی مغناطیسی را در پی دارند . در نواهی کوهستانی زمانی که هوا بر روی کوهستان صعود می کند، محتوای  رطوبتی بالا در یک توده هوا،  منجر به بارندگی سنگین در قسمت  رو به باد کوهستان  می گردد. در قسمت پشت به باد همچنانکه  هوا بسمت  پایین کوهستان میرود، به علت فشرده شدن ، گرم و خشک شده و باد گرم و خشکی را بوجود می آورد که بویژه در زمستان می تواند در عرض چند دقیقه دما را چندین درجه بالا ببرد. وضعیت اخیر که بسیاری از افراد در آن دوچار سر درد می شوند، با ایجاد میدانهای الکتریکی متناوب تا 350 کیلو هرتز همراه است. در حالیکه جریانهای فوق در طبیعت همیشگی نیوده و با فاصله زمانی مختلف ظهور می کنند، آلودگی الکتریکی ایجاد شده توسط انسان  بطور مستمر و  24 ساعت در جریان است. با توجه به افزایش انفجاری میدانهای الکترومغناطیسی مصنوعی تولید شده، آلودگی نامرئی مربوطه از  چندین برابر میزان آن در طبیعت فرا رفته است . در حال حاضر هیچ مرجعی نمی تواند پیشگوئی کند که آلودگی الکتریکی، الکترومغناطیسی چه مخاطرتی برای سلامتی انسان در پی خواهد داشت .

در رابطه با آلودگی الکتریکی باید میدان مغناطیسی و الکتریکی با فرکانس پایین را از میدانهای با فرکانس بالا تفکیک کرد. میدانهای مغناطیسی با فرکانس پایین بعنوان مثال شامل مایکروویو،  تلویزون و میدانهای ناشی از خطوط الکتریکی با ولتاژ بالا می شوند. در رابطه با  فرکانسهای بالا می توان به موبایل ، تلفن های بدون کابل اشاره کرد.

مرز بین فرکانس پایین و بالا

 به زبان علمی نوع تابش  در موبایل تابش پالس الکترومغناطیسی نامیده می شود. در این نوع تابش اطلاعات بصورت قطعه قطعه شده  و 217 بار در دقیقه منتقل می شوند.  به این ترتیب میدان مغناطیسی بطور مستمر تغییر پیدا می کند.نتیجه این امر ترکیبی از دو تابش با فرکانس بالا و پایین است  .بدن انسان همانند یک آنتن در معرض این تابش ها قرار دارد.

بدن انسان تا چه حدود  می تواند دستگاههای الکتریکی را تحمل کند؟

بسیاری از محققین بر این باورند که میدانهای الکترومغناطیسی ممکن است که اثر منفی بر سلامت انسان و حیوان داشته باشند. طبق اطلاعات موجود حدود 15 در صد از افراد نسبت به آلودگی الکتریکی حساسیت دارند. باید توجه داشت که تحقیقات در این رابطه ادامه دارند و بنظر می رسد که افراد نسبت به آلودگی الکتریکی واکنشهای متفاوتی از خود بروز می دهند.وضعیت سلامتی عمومی و تغذیه نیز در این رابطه اثر گذارند. اختلال در خواب، عصبی بودن، سر درد، اختلالات قلب و گردش خون و ناتوانی جنسی ممکن است که از بالا بودن آلودگی الکتریکی ناشی شوند.

مورد توجه افراد حساس به آلودگی الکتریکی:

در رابطه با خواب شبانه، سعی کنید که محل خواب عاری از اختلالات میدانهای الکترو مغناطیسی باشد، تا حد ممکن  بدون دستگاههای الکتریکی نظیر تلویزیون و  رادیو . چنین محلی سبب بالا رفتن کیفیت خواب می شود.

اتصال دستگاههای الکتریکی را با پریز برق قطع کنید.

در موقع خرید یک دستگاه الکتریکی نظیر تلویزیون و کمپیوتر به مسئله  میزان تابش اختلال زا توسط دستگاه الکتریکی توجه کنید.

در رابطه با خرید دستگاههای الکتریکی ، اصولا  دستگاههایی را انتخاب کنید که دارای تابش کم باشند.

استفاده آگاهانه تر از موبایل

شکی نیست که استفاده از موبایل یک دگرگونی و انقلاب در زندگی روزانه  ما ایجاد کرده و اینکه بدون آن چگونه می توان زندگی کرد، غیر قابل تصور است. ولیکن موبایل نیز ایجاد کننده تابش با فرکانس بالا است که بخش از آن حین تلفن کردن توسط بدن جذب می شود. اگرچه این تکنولوژی بسیاری از نیازهای روزانه ما را بر طرف ساخته است، ولیکن باید با توجه به جدید بودن نسبی این تکنولوژی، استفاده آگاهانه تر از آن را مدنظر قرار داد. در حال حاضر اثر بیولوژیکی موبایل بر بدن انسان مورد تایید محققین قرار گرفته است، ولیکن اینکه خطری سلامت استفاده کننده را  تهدید می کند، روشن نیست. آنچه که در این شرایط مهم است آنکه  مصرف کنند تا سر حد امکان میزان  تماس با تابش با فرکانس بالا را کاهش دهد.

میزان جذب اختصاصی یا Specific Absorption Rate(SAR)

میزان جذب اختصاصی نشانگر میزان انرژی آزادشده از موبایل است که توسط بدن جذب می شود. در موقع خرید موبایل بهتر است که  دستگاهی انتخاب شود که مقدار SAR آن کم باشد.

SAR برابر با 6/0 وات در کیلو گرم ، نشانگر یک موبایل با حد اقل تابش است. متاسفانه در حال حاضر تنها تعداد کمی از این دستگاهها دارای این کیفین مطلوب می باشند.

چند نکته برای استفاده از موبایل

در کنار  میزان جذب اختصاصی (SAR) نکاتی چند وجود دارند که میزان جذب را کاهش می دهند.

حتی المقدور طول زمان تلفن کردن را کاهش دهید.

از موبایل تنها در صورت با کیفیت بودن اتصال، استفاده کنید.

در صورت امکان از تلفن معمولی استفاده کنید.

در صورت امکان از گوشی مخصوص استفاده کنید.

در طول زمان ایجاد اتصال، موبایل با قدرت زیاد در حال ارسال امواج است. قبل از زنگ خوردن موبایل را مقابل گوش خود قرار ندهید. پس از ایجاد اتصال موبایل بطور اتوماتیک نیروی مورد نیاز را کاهش داده و به میزان لازم تغییر می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *