Lab Test                            Anti-Streptolysin O ASOT Streptococcus, AST
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدImmunoturbidimetry
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونعفونت باGAS (group A streptococcus) بخصوص در رابطه با:
– Acute rheumatic fever
-Chorea minor
-Acute glomerulonephritis
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشترحدود یک تا سه هفته پس از یک عفونت با استرپتوکوکهای گروه A، آنتی بادی بر علیه استرپتولیزین مثبت می شود. استرپتوکوکهای گروه C و G و سایر باکتریهای گرم مثبت می توانند همولیزین های دارای واکنش متقاطع تولید کنند. افزایش تیتر دو برابر مقدار اولیه قابل توجه تلقی می شود. در مورد پیودرما ، معمولاً افزایش AST مشاهده نمی شود ، اما آنتی بادی های ضد استرپتوکوکی DNAse-B (Gressner & Arndt 2007) تشخیص داده می شود. در بیماری ماکروگلبولینمی والدنستروم ممکن است که افزایش کاذب تیتر آنتی بادی مشاهده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *