Lab TestTestosteron(Total)  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونمردان: بررسی هيپوگناديسم ، بیضه پنهان ، اختلال نعوظ ، تومورهاي بيضه. نظارت بر درمان ضد هورمونی سرطان پروستات.
زنان: بررسی هیپراندروژنمی (آکنه ، آلوپسی ، هیرسوتیسم) ، تومورهای تخمدان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترافزایش: اختلالات بیوسنتز استروئید (سندرم آدرنوژنیال به شکل نقص 21 هیدروکسیلاز و نقص 11 بتا هیدروکسیلاز) ، سندرم PCO (زنان) ، تومورهای آندروژن ساز غدد جنسی و قشر فوق کلیه ، تومورهای تولید کننده ACTH ، مصرف برون زا ، بلوغ زودرس ، هیرسوتیسم (زنان) ، ویریلیسم (زنان) ، بارداری.  
کاهش: هیپوگنادیسم اولیه و ثانویه (مردان) ، مصرف استروئیدهای آنابولیک (مردان) ، سیروز کبدی ، سو مصرف مواد مخدر ، داروهای ضد آندروژن ، داروهای ضد بارداری (زنان) ، استروژن درمانی ، وضعیت پس از پرتودرمانی ،بیماری آدیسون