Lab TestPCH Paroxysmal cold hemoglobinuria Donath-Landsteiner-Syndrome
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدHemolysis of Erythrocytes after exposure of blood to various temprature(‎4°C/37°C)
نوع و حجم نمونه10 میلی لیتر خون تام بدون ضد انعقاد
اندیکاسیون-آنمی همراه با فراگمانهای  گلبولهای قرمز در خون محیطی و مشکوک به همولیز
-افزایش رتیکولوسیتها
-کاهش هاپتوگلوبین
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهنتیجه مثبت تست ممکن است در موارد زیر مشاهده شود:
– سفلیس  
– بیماری های عفونی دیگر
– PCH ثانویه پس از واکسیناسیون (small pox vaccination)
اطلاعات بیشترهموگلوبینوریای سرد حمله ای (PCH ، سندرم دونات-لندشتاینر) یک نوع نادر از بیماری آگلوتینین سرد است. PCH بیشتر در کودکان مشاهده می شود. همولیز در اثر قرار گرفتن در معرض سرما ایجاد می شود ، که می تواند موضعی باشد (به عنوان مثال با نوشیدن یا شستن دست ها با آب سرد). آنتی بادی IgG در دمای پایین به گلبول قرمز در گلبول قرمز متصل می شود و با گرم شدن باعث همولیز داخل عروقی می شود. این بیشتر بعد از یک بیماری ویروسی در افراد سالم اتفاق می افتد. بعضی از بیماران به سیفلیس مادرزادی یا اکتسابی مبتلا هستند. شدت کم خونی و سرعت ایجاد آن متفاوت بوده و ممکن است حالت برق آسا داشته باشد. این بیماری در کودکان اغلب به خودی خود حل می شود.