Lab TestMacro prolactine
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA/ECL
نوع و حجم نمونه0.5ml Serum
اندیکاسیوندر موارد مشکوک به ماکروپرولاکتین
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهماکروپرولاکتین متشکل از پرولاکتین و IgG است. از آنجا که طول نیمه عمر ماکروپرولاکتین بالا است، لذا سبب افزایش کاذب پرولاکتین می شود. ماکروپرولاکتین از جهت بیولوژیکی تقریبا غیر فعال است.
اطلاعات بیشترشیوع ماکروپرولاکتینمیا در بیماران مبتلا به هایپرپرولاکتینمی حدود 10-25٪ و در جمعیت عمومی 3.7٪ است. تفاوت جنسیتی وجود ندارد .آنطور که مطالعات طولانی مدت نشان می دهند ، ماکروپرولاکتینمی مزمن است و معمولا قبل از میانسالی ایجاد می شود .