Lab TestIron (serum)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-تشخیص و کنترل روند درمان کمبود آهن
-بار اضافی آهن
-بررسی جذب آهن
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترآهن بدن ، حدود 40-60 میلی گرم در کیلوگرم است که 70 درصد آن در بزرگسالان و 75 درصد در کودکان به هموگلوبین متصل است. بعلاوه 10 -15٪ به عنوان آهن بافتی عملکردی در میوگلوبین ، پروتئین های هم و آنزیم ها ، 20-15٪ به عنوان آهن ذخیره شده در فریتین (به راحتی آزاد می شود) و hemosiderin (محلول در آب) یافت می شود. فقط 1/0 درصد آهن بدن به عنوان نوع انتقالی در پلاسما و متصل به ترانسفرین گردش می کند. گردش داخلی آهن از طریق سنتز و تجزیه هموگلوبین 30-20 میلی گرم در روز می باشد ، که بسیار بیشتر از اتلاف ونیاز روزانه آن (0.7-2 میلی گرم) است. میزان جذب در بخش فوقانی روده کوچک که به طور معمول 5-10٪ است ، در صورت کمبود آهن به طور قابل توجهی افزایش می یابد.  
ارزیابیسطح قابل اندازه گیری آهن در سرم نوسانات قابل توجهی را در طول روز و از فردی به فرد دیگر نشان می دهد. همچنین به عوامل دیگری از جمله موارد زیر بستگی دارد:
* تأمین (غذا ، ظرفیت جذب ، انتقال خون و غیره)
* انتقال آهن به سلولهای سیستم  reticulo histiosytic dystem (به عنوان مثال در عفونتها ، التهابات مزمن)
* هدر رفتن از طریق روده و ادرار
* غلظت پروتئین های ذخیره ساز آهن در سرم مانند ترانسفرین و فریتین
* آزادسازی آهن از بخشهای سلولی (به عنوان مثال هپاتیت)
* عوامل ژنتیکی (هموکروماتوز ارثی)
برای ارزیابی وضعیت آهن ، تعیین میزان اشباع فریتین ، ترانسفرین و اشباع ترانسفرین بسیار معنی دارتر است . در صورت مشکوک بودن به هموکروماتوز ارثی ، تشخیص ژنتیکی توصیه می شود.