هپاتیت E نوعی التهاب ویروسی کبد است که عامل آن HEV می باشد . از این تست جهت تشخیص کیفی آنتی بادی بر ضد HEV در سرم و پلاسما استفاده می شود .

متد : EIA

کاربرد :

  • تشخيص هپاتيت E بخصوص پس از رد هپاتيت A و علل ديگر هپاتيت.
  •  هپاتيت پس از سفر.

تفسیر :

پس از رد علل ديگر هپاتيت ، تشخيص این آنتی بادی نشانه ای از عفونت هپاتيت E -محسوب می شود.