بسیاری از افراد مبتلا به دیابت با این معضل آشنا هستند: نوبت بعدی برای اندازه گیری قند خون در راه است و رژیم غذایی رادیکال باید اشتباهات تغذیه ای را جبران و احتمالاً قند خون را به سرعت کاهش دهد، تا مقادیر قند دوباره به حدود طبیعی باز گردد. این رویه یک اشتباه بزرگ محسوب می شود ، زیرا در حقیقت سطح طولانی مدت قند خون ( مقدار HbA1c) است که برای کنترل قند خون تعیین کننده میباشد. این امر برای سلامتی بسیار اهمیت دارد ، زیرا کنترل سطح طولانی مدت قند خون می تواند خطر عوارض مرتبط با دیابت مانند بیماریهای قلبی عروقی را کاهش دهد.