Lab TestCortisol Urine (free)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونهادرار 24 ساعت
اندیکاسیونموارد مشکوک به هیپرکورتیزولیسم (بیماری کوشینگ)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش: نشانه پرکاری آدرنال است. آزمایشهای تکمیلی دیگر: پروفایل روزانه کورتیزول ، آزمایش مهار دگزامتازون.
کاهش : اهمیت بالینی ندارد.
اطلاعات کوتاهکورتیزول در ادرار فقط به صورت کورتیزول آزاد وجود دارد.