Lab TestCEA Carcinoembryonic antigen
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متد ECL,ELFA,CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-تومور مارکر انتخاب اول در کارسینومهای کولورکتال
-کارسینومهای پستان، برونشها، پانکرآس، معده و C-cell tumors
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر CEA حدود 2 تا 8 روز است.
توصیه می شود که در رابطه با کارسینوم معده مارکر CA-72-4 و در رابطه با کارسینوم پستان مارکر 15-3 نیز انجام شوند.
اطلاعات بیشترCEA یک گلیکوپروتئین است که تقریباً 50٪ از آن را کربوهیدرات تشکیل می دهد. CEA از نظر فیزیولوژیکی در باقت مخاطی روده بزرگ و در اپیتل های دیگر مانند اپیتلیوم واژن و در اپیتل های غدد یافت می شود. اصطلاح ” Carcinoembryonic ” از آنجهت ایراد دارد که در مقام مقایسه، تولید CEA در بافت مخاطی جنینی بیشتر از بافت مخاطی بزرگسالان نیست. بیشترین میزان CEA در کارسینوم های روده بزرگ و متاستازهای آنها دیده می شود. غلظت های کمتر آن در سرطان های دیگر مانند کارسینومای معده ، پستان یا برونشها قابل ملاحظه است.
ارزیابیCEA در بیماری های بدخیم
– CEA در کارسینومهای روده بزرگ همراه با عود یا متاستاز ، با حساسیت تقریباً 75 درصد بالاترین حساسیت را (در مقایسه با مارکرهای دیگر) به خود اختصاص می دهد. به همین جهت CEA مارکر انتخاب اول برای کنترل و پیگیری کارسینومهای کولورکتال محسوب می شود و ترکیب آن با مارکر های دیگر هیچگونه افزایش قابل توجهی در حساسیت را به همراه ندارد.
– در سرطان پستان ، می توان حساسیت CEA را در ترکیب با CA 15-3 به میزان قابل توجهی افزایش داد. این امر ، اگر چه به میزان کمتر، همچنین در ترکیب با CA 72-4 در کارسینومای معده ، کارسینوم موسینی تخمدان و در ترکیب با SCC در کارسینومای مقعدی و مری قابل ملاحظه است.
– مقدار CEA قبل از عمل از نظر پیش آگهی مهم است . در مواردی که مقدار CEA بیش از 4 برابر محدوده مرجع باشد، تومور بدخیم محتمل و در بیش از 8 برابر محدوده مرجع ، وجود تومور بدخیم کاملاً قطعی است.
CEA در بیماریهای خوش خیم :
– CEA بطور غیر اختصاصی در افراد سیگاری افزایش می یابد .
– افزایش اندک تا متوسط در ​​هپاتیت ، سیروز کبدی ناشی از الکل ، پانکراتیت ، بیماری کرون ، کولیت اولسراتیو ، دیورتیکولیت ، ذات الریه ، آمفیزم و غیره مشاهده می شود.