Lab TestAntisperm antibody test (Agglutination test)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدAgglutination
نوع و حجم نمونه-2ml coagulated blood
-حجم یک بار انزال  
اندیکاسیونبررسی ناباروری
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهعدم تشخیص آنتی بادی در سرم به معنی عدم وجود آن در ترشحات بدن نیست. بنابراین لازمست که در صورت منفی بودن نتیجه تست، آزمایش را با استفاده از Cervical mucus (PCT-test[1]) تکرار کرد.
اطلاعات بیشتردر 5-15٪ از زوج هایی که تمایلشان به فرزندآوری برآورده نشده است ، می توان آنتی بادی را بعنوان علت احتمالی ناباروری تشخیص داد. این آنتی بادی می تواند سبب آگلوتینه و بی حرکت شدن اسپرم گردد، ممکن است اثر سیتوتوکسیک داشته باشد ، مانع نفوذ اسپرم از طریق دهانه رحم (cervical mucus) شود و همچنین دارای اثرات منفی بر ظرفیت پذیری (capacitation) و نفوذ پذیری غشای تخمک باشد . قابل توجه است که این آنتی بادی ها در سرم زنان و مردان بارور ، به ویژه در تیترهای پایین نیز تشخیص داده می شود. عدم تشخیص آنتی بادی در سرم نمی تواند احتمال وجود آن در ترشح دستگاه تناسلی یا انزال را رد کند. علاوه بر این ، روشهای های مورد استفاده استاندارد نیست. لذا اطلاعات مربوط به حساسیت و ویژگی تستها به طور قابل توجهی نا همگن و متفاوت است.

[1] Post Coital Test