Lab TestAnti-Fasciola Hepatica (IgG)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نمونه خون 0.5ml serum
اندیکاسیون-احتمال عفونت با Fasciola hepatica
-کلانژیت مزمن ، کلستاز و یرقان
-پس از اقامت در مناطق آندمیک (حاره و تحت حاره)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهتوصیه می شود علاوه بر انجام این تست، تشخیص تخم پارازیت در مدفوع نیز انجام شود. عفونت از راه بلع تخم انگل به انسان منتقل می شود راه اصلی انتقال آن، خوردن سبزیجات وگیاهان آلوده است. همچنین راه دیگر آلوده شدن افراد،مصرف آب آلوده،مانند نوشیدن آن یا خوردن سبزیجاتی است که با آب آلوده شسته و یا آبیاری شده‌اند.