اسید فسفاتاز آنزیمی است که در کبد، طحال، مغز استخوان و غده پروستات یافت می شود . افزایش این آنزیم در موارد عفونت و سرطان غده پروستات و برخی از بیماریهای اسکلت مشاهده می گردد .

متد:Photometry ( PNPP IFCC)

کاربرد :

  • موارد مشکوک به تومور استخوان و یا متاستاز استخوان
  • بیماری گوشه (Gaucher’s disease)