• پرهیز از مقاربت حداقل 48 ساعت قبل از نمونه برداری
  • اجتناب از استعمال موضعی پماد، کرم، ژل، سرکه، الکل، بتادین،محلول های دست ساز و … در ناحیه تناسلی و نیز روی ضایعات در صورت وجود برای مدت 48 ساعت قبل از اخذ نمونه
  • خودداری از استفاده از شوینده ها از قبیل صابون، شامپو بدن، در موضع تناسلی به مدت 24 ساعت قبل از نمونه برداری (شستشو با آب بلامانع است.)
  • برای نمونه های FDU ادرار صبحگاهی و حداقل 6-4 ساعت از آخرین تخلیه ادرار گذشته باشد.