Lab TestDihydrotestosteron DHT
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدEIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیوناختلال در عملکرد بیضه هاکمبود آندروژنکنترل درمان با تستوسترون
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتردی هیدروتستوسترون (DHT) بکمک آنزیم 5-آلفا ردوکتاز از تستوسترون (عمدتا در اندام های هدف) تولید می شود. DHT در واقع آندروژن فعال در بسیاری از بافتهای هدف (پروستات ، کیسه منی ، پوست) است. DHT همچنین عامل  تعیین کننده در نوع موهای مردانه و کاهش موهای سر ( و عوامل ژنتیکی مربوطه) است.
ارزیابی:
سطح DHT به طور کلی با سطح تستوسترون ارتباط دارد.
کاهش :
-هیپوگنادیسم اولیه و ثانویه
-نقص 5-آلفا ردوکتاز (یا مهار توسط دارو)
-سندرم کلاین فلتر·       
– Pseudohermaphroditism masculinus
-سیروز کبدی
-درمان با استروژن ها
افزایش :
-تومورهای غده فوق کلیه ، بیضه ها و تخمدان
-هیرسوتیسم
-سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCO-Syndrom)
-سندرم آدرنوژنیتال (AGS)
-بلوغ زودرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *