Lab TestAPC-R Activated protein C resistance
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدcoagulometry
نمونه خون 0.5ml Citratplasma در صورت امکان نمونه گیری در موارد تحت درمان با هپارین یا DOAC (Direct Oral Anticoagulation)انجام نشود . در غیر این صورت ممکن است که نتیجه تست منفی کاذب شود.
اندیکاسیونآزمایش غربالگری در تشخیص جهش فاکتور V لیدن (factor V-Leiden) . این آزمایش در طی درمان با کومارین نیز امکان پذیر است.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه فرمایید.
اطلاعات کوتاهدر موارد غیر طبیعی بودن APC-ratio ( <2.0) لازمست که Factor V-Leiden-Mutation با استفاده از خون EDTA انجام شود. ( گرایش به ایجاد ترومبوز در جهش هموزیگوت و هتروزیگوت متفاوت است.)
اطلاعات بیشترAPC-Resistance یک تست غربالگری برای Factor V Leiden-Mutation است. پروتئین C فعال شده ، فاکتور V و VIII را تجزیه میکند. از این جهت PTT بطور معمول در حدود 2.5 تا 3 برابر نرمال افزایش پیدا میکند. در موارد Factor V-Leiden Mutation تبادل اسید آمینه در مولکول فاکتور V( در محل برش برای پروتئین فعال (C وجود دارد. نتیجه این امر آنست که پروتئین فعال شده C دیگر نمی تواند به اندازه کافی فاکتور V را شکاف دهد و در نتیجه باعث طولانی شدن PTT می شود. در جهش هتروزیگوت فاکتور V ، نسبت APC به طور معمول در حدود 1.7 است و در جهش هموزیگوت 1.2 است.
ReferencesCullen P, Adam S, Kaiser B, Neumaier M. Status der Thrombophilie-Diagnostik unter besonderer Berücksichtigung molekulargenetischer Aspekte. J Lab Med 33: 283-92, 2009. ((67)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *