Lab Test                     Anti-Sm-Antigen antibodies ENA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به SLE
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید
اطلاعات بیشترAnti-Sm بر علیه پروتئین های مختلف هسته ای (B ، B` ، D ، E ، F ، G) از کمپلکسهای ریبونوکلئوپروتئین (snRNP) تولید می شوند. در اغلب موارد پروتئین های D و B شناخته می شوند. Anti-Sm در تست ANA-IFT ، دارای الگوی فلورسانس لکه ای است.
ارزیابیAnti-Sm ، که پروتئین هسته D1 را شناسائی می کند ، دارای بالاترین ویژگی برای SLE است (قابل تشخیص در 25٪ بیماران ، در آفریقایی ها و آسیایی ها تا 40٪). Anti-Sm بخشی از معیارهای طبقه بندی ACR ((American College of Rheumatology 2008 برای SLE است. تشخیص Anti-Sm با یک روند نامطلوب از بیماری و با تظاهرات شدید سلسله اعصاب مرکزی و کلیه همراه است. استفاده از تیتر آنتی بادی جهت کنترل روند بیماری محدود است ، زیرا میزان آنتی بادی معمولا تغییر چندانی پیدا نمی کند.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *