چگونگی پائین آوردن هماتوکریت:

برای این منظور ابتدا باید علت بالا بودن هماتوکریت را پیدا کرد. اگر کمبود آب بدن به تنهایی دلیل آن باشد ، می توان با نوشیدن زیاد آب مقدار هماتوکریت را پایین آورد. در صورت لزوم ، پزشک می تواند از طریق تزریق وریدی ( انفوزیون) به کاهش هماتوکریت دست یابد.

در موارد پلی گلبولی ، اهدای منظم خون می تواند به کاهش تعداد سلول ها کمک کند ، زیرا تولید پلاسمای خون در بدن سریعتر از سلول های خون صورت می گیرد. بعلاوه بنا بر تشخیص پزشک می توان از داروهایی مانند استیل سالیسیلیک اسید (ASA) نیز استفاده کرد که سبب رقیق شدن خون و در نتیجه جلوگیری از ترومبوز می گردد.