شناسائی بموقع خطر سرطان و جلوگيری ازآن

بسياری از انواع سرطان را ميتوان معالجه کرد، در صورتيکه بموقع مورد شناسائی قرار گيرند . اين مسئله در بسياری از مطالعات و بررسی های علمی به اثبات رسيده است . بهمين جهت بهره گيری از اقدامات پيشگيرانه از اهميت خاصی برخوردار ميباشد .

پيشگيری سرطان پستان در زنان از سن 30 سالگی مورد پذيرش مراجع علمی قرار گرفته است . در صورت شيوع فاميلی سرطان پستان ، بکار گيری بررسی ژنتيکی نيز پيشنهاد ميشود .

سرطان گردن رحم ( cervical cancer) : تا مدتهای نسبتا طولانی عارضه ای ايجاد نمی کند . لذا لازم است که معاينات مربوطه بطور منظم توسط متخصص بيماريهای زنان انجام شوند . برای اين منظور پيشنهاد شده است که عموم زنان از سن 20سالگی ساليانه يکبار مورد معاينه پيشگيری کننده قرار گيرند . بدين ترتيب ميتوان حدود 80 تا 90درصد از تغييرات مشکوک را بموقع شناسائی و مورد درمان قرار داد .

سرطان روده (intestinal cancer) : آزمايش پيشگيری کننده از سن 50 سالگی انجام ميشود . برای اين منظور نمونه مدفوع از جهت خون پنهان به روش ایمنولوژیکی و/یا M2-PK stool test مورد آزمايش قرار ميگيرد . در صورت مثبت بودن تست ، بايد به معاينه و بررسی داخل کولون يا کولونوسکپی (colonoscopy) مبادرت ورزيد .

سرطان پروستات (prostata cancer): در مرحله نخست معاينه انگشتی راست روده قرار دارد که در آن پزشک سطح غده پروستات را معاينه ميکند . وجود سطح خشن ونامنظم بافت از علائم هشدار دهنده پروستات محسوب می شود . بعلاوه بايد ميزان آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) را در خون اندازه گيری نمود .

سرطان پوست (skin cancer): سرطان پوست بخصوص افرادي را که بيش از حد معمول در معرض نور آفتاب قرار داشته ( آفتاب سوختگی) و يا دارای لکه های قهوه ای رنگ متعدد در سطح پوست ميباشند ، تهديد ميکند . مراجعه به پزشک متخصص پوست و معاينه دقيق سطح بدن ، بهترين روش پيشگيری از سرطان پوست محسوب ميشود .

سرطان حنجره (Laryngeal cancer) : اولين نشانه سرطان هنجره ، تغيير يا خشونت وگرفتگی مستمر صدا است. بعلاوه ممکن است که علائم ديگر نظير صاف کردن مکرر سينه ، احساس داشتن جسم خارجی در حلق ، سرفه خشک و همچنين احساس ناراحتی در عمل بلع نيزمشاهده شوند . در صورتيکه علائم فوق بيش از 2 تا 4 هفته بطول انجامند ، لازمست که حلق وحنجره توسط متخصص گوش و حلق و بينی مورد معاينه دقيق قرار گيرد .امکان ابتلاء افراد سيگاری به اين نوع سرطان بيشتر از ديگران است .

با مشاهده علائم زير و بمنظور انجام معاينات پيشگيری کننده از سرطان حتما به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد:

-کاهش ناگهانی وزن بدون علت معلوم

-درد مستمر در ناحيه شکم بدون علت معلوم

-خون در ادرار

-خون در مدفوع

-تغيير فرم پستان و يا گره و غده در پستان ( همينطور در مردان )

-خونريزی وترشح از پستان

-خونريزی خارج از عادت ماهانه

-تغيير فرم يا بزرگی بيضه و يا گره و غده در بيضه

-لکه های پوستی با رشد سريع ، همراه با خونريزی و يا خارش

-سرفه مستمر بدون علت معلوم

-خلط همراه با خون

سرطان مثانه

◄ سرطان روده

◄ سرطان گردن رحم

سرطان ريه

سرطان پروستات