پیشگیری های عمومی

پيشگيری بهتر از درمان است .

امروزه شانس رسيدن به سنين سالخوردگی ، با حفظ سلامت ، بطور قابل توجهی افزايش پيدا کرده است . پيشرفت در علم پزشکی وامکانات مدرن در تشخيص ، اين امکان را فراهم کرده اند که ميتوان بيماريها را بسيار زودتر و قبل از آنکه سبب بروز عوارض غير قابل برگشت شوند ، شناسائی کرد . از اين شانس بايد حداکثر استفاده را نمود .

در اين رابطه بايد توجه داشت که متاسفانه تعرفه های وضع شده اغلب جوابگوی هزينه های انجام آزمايش به روشهای مدرن و با کيفيت نبوده و بخصوص در پاره ای از موارد اصولا تعرفه ای برای تستهای مذبور پيش بينی نشده است .علت اين امر آنست که سالها زمان لازم است تا با توجه به ارزش تشخيصی ، تستهای مربوطه در کاتالوگ تعرفه ها تعريف و مورد پذيرش بيمه گران قرار گيرند .

آرتريواسکلروز

check upپايه

◄ خستگی مزمن

◄ سکته قلبی ، سکته مغزی

◄ نارسائی قلب

◄ وضعيت ايمنی بدن

◄ پيش گيری پوکی استخوان

◄ پيش گيری ترومبوز