پتاسیم معدنی عمدتا در داخل سلولهای بدن وجود دارد و مسئول تنظیم تعادل آب در بدن است. علاوه بر این ، پتاسیم نقش محوری در انتقال تحریک در طول یک رشته عصبی دارد. این ماده معدنی مهم همچنین در فعالیت ماهیچه ها نقش دارد و فشار خون فرد را تنظیم می کند. پتاسیم به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده شیره های گوارشی ، نقش مهمی در دستگاه گوارش و در تولید انرژی ایفا می کند. پتاسیم چیست و چرا بدن به آن نیاز دارد؟ کدام غذاها حاوی مقدار زیادی پتاسیم هستند و چگونه می توان سطح پتاسیم را پس از مصرف بیش از حد کاهش داد؟ این و موارد دیگر را اینجا بخوانید.