علل کمبود منیزیم:

کمبود منیزیم ممکن است از هدررفتن و یا نیاز بیشتر به آن ناشی شود:

– رژیم نامتعادل غذائی و یا اختلالات خوردن
– استرس ، به عنوان مثال ورزش یا استرس بعلل دیگر
– هدررفتن از طریق تعریق زیاد ، از طریق مدفوع یا ادرار
– پس از برخی بیماریها (به ویژه اسهال یا استفراغ)
– در بیماریهای روده مانند بیماری سلیاک ، بیماری کرون یا بعد از عمل روده
– در رابطه با دیابت
– در رابطه با بیماری مزمن کلیه
– در صورت التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)
– نقص عملکرد در غده پاراتیروئید یا پرکاری تیروئید
– در سوانح سوختگی
– در دوران بارداری و شیردهی
– در دوران رشد