شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی (سهامی خاص) یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی کشور است و خدمات خود را در زمینه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی ارائه می دهد. آزمایشگاه دارای قسمت های پذیرش ، نمونه گیری، جوابدهی، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی ، بیولوژی مولکولی ، الکتروفورز، هورمون شناسی ، انگل شناسی ، باکتریولوژی ، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی ، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی، تضمین کیفیت و IT می باشد. کلیه تصمیمات کلان آزمایشگاه، در قالب هیات مدیره اتخاذ می گردد.

آدرس:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، کوچه قرنی، پلا ک 17

تلفن:

021-22666561-3

ساعات کاری:

شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر