سرطان روده ، پس از سرطان ریه و پستان یکی از شایعترین سرطانها در ایران محسوب می شود. در کشور آلمان سالانه حدود 66.000 نفر به این بیماری دچار می شوند که از آن بین 29.000 نفر جان خود را از دست می دهند. این در حالیست  که شانس درمان، در صورت تشخیص به موقع تقریبا 100% است . اگر چه کولونوسکپی کمافی السابق روش Gold standard در تشخیص سرطان روده محسوب می شود، ولیکن تنها تعداد معدودی از افراد ( در آلمان  2.8  درصد از 22 میلیون نفر افراد بالای 55 سال) آمادگی استفاده از این روش پیش گیری را دارند. بهمین جهت  اغلب پزشکان تشخیص سالانه خون پنهان در مدفوع را(به روش ایمنولوژیکی) تجویز می کنند. نتایج مثبت کاذب این تست، اغلب در رابطه با همورید و یا خونریزی روده به علل دیگر ، مشاهده می شود.

Biomarker M2-PK  بعنوان آنزیم کلیدی در تشخیص و درمان سرطان روده

سلولهای سرطانی انرژی مورد نیاز خود را از طریق تجزیه قند و تبدیل آن به CO2 و آب ، تامین نمی کنند، بلکه بمنظور دستیابی به انرژی از ترکیبات پر انرژی بینابینی در تجزیه قند استفاده می کنند. بعبارت دیگر یکی از مشخصات سلولهای سرطانی ایجاد تغییر در متابولیسم بدن انسان است. در این رابطه ایزو فرم آنزیم پیرووات کیناز که توسط سلولهای سرطابی بیان می شود دارای نقش کلیدی است  M2-PK به دو صورت دیمر و تترامر ظاهر می شود که بیشتر نوع دیمر آن در سلولهای سرطانی بیان می شود

مزایای تست M2-PK :

  • حساسیت بالا
  • ویژگی بالا
  • بدون وابستگی به خون پنهان (Occult blood)
  • پولیپ های بدون خونریزی و همراه با خونریزی ، بخصوص >1 سانتی متر قابل تشخیص می باشند.
  • تومورهای بدون خونریزی ، خونریزی دهنده قابل تشخیص می باشند.
  • هیچ گونه تداخل با نوع تغذیه ندارد
  • رژیم غذایی مورد نیاز نیست
  • بدون نتایج مثبت کاذب در رابطه با خونریزی از همورید و یا خونریزی بعلل دیگر.
  • یک نمونه مدفوع به اندازه یک نخود برای انجام آزمایش کافیست

متد :

کاربرد: تشخیص زود سرطان کولون( colorectal cancer )

تفسیر:

افزایش مقدار M2-pyruvatkinase در مدفوع در موارد کارسینوم کولورکتال مشاهده می شود، ولیکن ممکن است که در بیماریهای التهابی   روده و اسهالهای عفونی (Infectious Diarrhea) نیز تشخیص داده شود.