این آنتی بادی ها با گیرنده TSH در سطح فولیکولهای تیروئید ترکیب شده و از طریق فعال کردن آدنیل سیکلاز سبب افزایش تولید T3 و T4، بزرگی تیروئید وپرکاری آن می شوند. از این تست جهت علت یابی پرکاری تیروئید ، افتالموپاتی آندوکرین و کنترل هیپر تیروئیدی در زنان بار دار استفاده می شود .

متد : EIA

کاربرد:

– کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم

 -احتمال  basedow disease

تفسیر:

در 40 تا 80 در صد از موارد  basedow disease

 تيروئيديت اتو ايمون ( Hashimoto) در کمتر از 10 درصد ازموارد