Lab TestTestosteron (Free)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیوندر مردان: بررسی هيپوگناديسم ، بیضه پنهان ، اختلال نعوظ ، تومورهاي بيضه. نظارت بر درمان ضد هورمونی سرطان پروستات.
در زنان : بررسی هیپراندروژنمی (آکنه ، آلوپسی ، پرمویی). ترجیحاً تعیین تستوسترون توتال و SHBG توصیه می شود.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترافزایش: اختلالات بیوسنتز استروئید (سندرم آدرنوژنیتال به شکل نقص 21 -هیدروکسیلاز و نقص 11-بتا هیدروکسیلاز) ، سندرم PCO (زنان) ، تومورهای تولید کننده آندروژن در غدد جنسی و قشر فوق کلیه ، تومورهای تولید کننده ACTH ، مصرف برون زا ، بلوغ زودرس ، هیرسوتیسم (زن) ، ویریلیسم (علایم مردانگی در زنان).
کاهش: هیپوگنادیسم اولیه و ثانویه (مردان) ، مصرف استروئیدهای آنابولیک (مردان) ، سیروز کبدی ، سوء مصرف مواد مخدر ، داروهای ضد آندروژن ، وضعیت بعد از پرتودرمانی ، بیماری آدیسون