SARS-CoV-2-RNA

متد: Real Time PCR

کاربرد:کمک به تشخیص و یا رد عفونت COVID-19

نوع نمونه:

 • Bronchoalveolar lavage
 • Bronchial lavage
 • Sputum
 • Tracheal secretions
 • Throat swab(Oropharyngeal swab)
 • Nasal swab(Nasopharyngeal swab)
 • CSF

متد:Real-time-PCR

تفسیر:شناسائی SARS-CoV-2-RNAحاکی از ابتلا به   SARS-CoV-2می باشد. ولیکن منفی بودن نتیجه تست PCR ، عفونت به ویروس کرونا را منتفی نمی کند.

اندازه گیریPCR- CT(Ct=Cycle threshold)تعین نسبی مقدارویروس-RNA را در نمونه موردبررسی، امکان پذیر می نماید.

هرچه مقدار Ctبیشتر باشد،غلظت ویروس درنمونه مورد بررسی کمتر است.

مناطق هدف(Gene region)که در سنجش های PCRمورداستفاده قرار می گیرند عبارتند از:

 • (Envelope gene) E-Gen
 • ·        (Nucleocapsid protein gene) N-Gen
 • ·        (Outer Reading Frame) ORF-Region
 • ·        (RNA-dependent RNA polymerase) RdRp-Gen

تشخیص SARS-CoV-2 همواره توسط 2 منطقه هدف (Gene region)به صورت Dual-Targetمورد تایید قرار می گیرد.

Refrences:

Echtzeit-PCR nach Corman VM et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020; 25(3).