Lab TestSARS-CoV-2-RNA Covid-19 Coronavirus
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal Time PCR
نوع و حجم نمونهBAL[1] ، خلط ، ترشح نای ، سواب گلو ، سواب بینی ، مایع نخاع
اندیکاسیوناثبات یا رد عفونت COVID-19
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرتشخیص SARS-CoV-2-RNA نشانگر عفونت با SARS-CoV-2 است ، ولیکن PCR منفی عفونت را منتفی نمی کند.  
اطلاعات کوتاهTarget regions of the PCR assays: E gene (envelope gene), N gene (nucleocapsid protein gene), orf region (outer reading frame) and / or RdRp gene (RNA-dependent RNA polymerase).
آنالیز RNA از SARS-CoV-2 همیشه شامل دو منطقه ژنی است.
ReferencesEchtzeit-PCR nach Corman VM et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020; 25(3)

[1] Bronchoalveolar lavage