متد: ELISA

کاربرد : بررسی عفونت با SARS-CoV-2

تشخیص آنتی بادی IgM نشان دهنده تماس فرد با ویروس SARS-CoV-2 است.