Lab TestPSA Total tPSA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتومور مارکر انتخاب اول در تشخیص کارسینوم پروستات و غربالگری
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر: 2 – 3 روز. در محدوده بین 4 و 20 میکروگرم در لیتر ، تعیین PSA آزاد (fPSA / tPSA) برای تمایز BPH[1] / Ca توصیه می شود.
اطلاعات بیشترآنتی ژن مخصوص پروستات (PSA) یک گلیکوپروتئین ترشحی است که در قسمتهای توبولی پروستات سنتز می شود. این ماده عمدتا در غده و در پلاسمای منی وچود دارد که تحت تاثیر پروتئاز مایع می شود. در سرم ، PSA تا حد زیادی به پروتئین متصل است و فقط به میزان کمتری به شکل آزاد قابل تشخیص است. سطوح پایین PSA را می توان علاوه بر پروستات ،در سایر بافتهای سالم و بافتهای کارسینومای متعدد هر دو جنس مشاهده کرد. نیمه عمر PSA 2 تا 3 روز است.
انجامPSA ، به عنوان نشانگر تومور برای غربالگری در مردان در معرض خطر سرطان پروستات ، توصیه می شود. همراه با معاینه رکتال -دیجیتال ، مقدار PSA زمینه تصمیم گیری در مورد نمونه برداری از پروستات را فراهم می کند. مقدار کل PSA (tPSA) از مجموع PSA آزاد (fPSA) و PSA-comples (cPSA) تشکیل شده است. تعیین اضافی این پارامترها می تواند ویژگی tPSA را برای تشخیص سرطان پروستات افزایش دهد. از نظر بالینی چنانچه غلظت PSA شناخته شده باشد ، تعیین PAP (اسید فسفاتاز ویژه پروستات) اطلاعات اضافی بیشتری را ارائه نمی دهد.
موارد اندیکاسیون:
* تشخیص سرطان پروستات و پیگیری و در صورت لزوم برای غربالگری
* برای کنترل آنتی بیوتیک درمانی در پروستات اینکه آیا غربالگری PSA برای تشخیص زودرس سرطان در مردان عاری از علائم مفید است و اینکه آیا می تواند مرگ و میر سرطان پروستات را کاهش دهد ، در مطالعات اخیر از ایالات متحده آمریکا و اروپا موردبحث قرار گرفته است. تعیین PSA در مواردی که لمس پروستات مشکوک بوده و همچنین در بیماران تحت ریسک بالا (BPH ، سابقه خانوادگی) به وضوح توصیه شده است. معنادارتر از انجام یک بار آزمایش ، سینتیک PSA است که در کارسینوم پروستات روندی متفاوت نسبت به آدنوم دارد که بسیار شایع تر است.
ارزیابی* افزایش مداوم (کنترل پیگیری!) عود یا شروع سرطان پروستات را نشان می دهد . کاهش تا محدوده طبیعی نشان دهنده رگرسیون است. پس از پروستاتکتومی کامل ، باید میزان PSA طی 3 تا 6 ماه باید به مرز حد اقل قابل تشخیص برسد. مقادیر قابل اندازه گیری نشان دهنده عدم حذف کامل تومور ، متاستازهای موضعی و یا دور کارسینوم است.
* افزایش PSA تا 10 نانوگرم در میلی لیتر در سرم ممکن است در برخی از بدخیمی های دیگر (تومورهای دستگاه گوارش و برونشها (5٪) ، کارسینومای هیپرنفروئید (2 تا 4٪) ، سرطان سلولهای کبدی ،لوسمی و غیره) مشاهده شود.
* افزایش غیر اختصاصی PSA می تواند به طور موقت در طی / پس از معاینه مقعدی ، کاتتریزاسیون ادرار ، سیستوسکوپی) ، پروستاتیت ، انفارکتوس پروستات و در هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) رخ دهد.

[1] Benign prostatic hyperplasia