Lab TestProinsulin Proinsulin intact
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونه1ml serum
اندیکاسیون-موارد مشکوک به مقاومت به انسولین
– موارد مشکوک به انسولینوما
-نشانگر مستقل ریسک برای بیماری های قلبی عروقی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر 17 دقیقه
در ترشح انسولین تقریباً 3٪ از پروانسولین به صورت ملکول کامل ( تجزیه نشده) ترشح می شود ، با مقاومت به انسولین دفع پروانسولین به طور قابل توجهی افزایش می یابد.