Lab TestProcalcitonin PCT
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونبررسی شرایط سپتی سمی نامشخص
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترپروکلسیتونین (PCT) پروهورمون کلسی تونین است که از 141 اسید آمینه تشکیل شده است. در حالی که تولید PCT در افراد سالم سرکوب می شود ، در عفونت های باکتریایی به طور فزاینده ای ، تقریباً در تمام اندام ها و سلول ها، شکل می گیرد. علاوه بر سموم باکتریایی ، واسطه های التهابی مانند IL-1ß و TNF-alpha نیز به عنوان محرک عمل می کنند ، به طوری که PCT در شرایط خاص التهابی مانند سوختگی ، سپسیس ، عفونت های قارچی و بعد از تروما نیز قابل تشخیص است.
افزایش سطح PCT را می توان ( در صورت وجود محرک) در عرض 4 ساعت تشخیص داد ، سطح اوج آن پس از 12 تا 48 ساعت اتفاق می افتد.
اندیکاسیون ها: تشخیص سپسیس باکتریایی برآورد مرگ و میر در سپسیس شدیدکنترل آنتی بیوتیک درمانی در پنومونیارزیابی اثر بخشی درمان اولیه با آنتی بیوتیک
عوامل تاثیرگذار: PCT ممکن است تحت شرایط زیر و حتی بدون علت عفونی نیز افزایش نشان دهد. شوک قلبیاختلالات شدید جریان خون ارگانهای مختلف بدنسرطان ریه سلول کوچککارسینومای تیروئید مدولار (- Cell Carcinoma C)اندکی پس از ترومای شدید ، مداخلات جراحی عمده ، سوختگی شدید .در درمانهایی که سیتوکینهای پیش التهابی آزاد می کننددر نوزادان تازه متولد شده تا 48 ساعت پس از تولد
ReferencesSchuetz P, Chiappa V, Briel M, Greenwald JL. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med 171: 1322-31, 2011(95)