Lab TestOxalate Urine
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEnzymatic,photometry
نوع و حجم نمونهادرار 24 ساعت
اندیکاسیونUrolithiasis
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهاز 48 ساعت قبل از غذاهای غنی از ویتامین C ، خیار ، ریواس ، مارچوبه ، اسفناج و گوجه فرنگی استفاده نشود.
جمع آوری ادرار با افزودن 10 میلی لیتر اسید کلریدریک 10٪
اطلاعات بیشتر60 – 70٪ از کل سنگهای ادراری از اگزالات کلسیم تشکیل شده است. نحوه بوجود آمدن آن چند عاملی است. 20-50٪ از سازندگان سنگ اگزالات کلسیم دارای هایپراکسالوریا هستند و در نتیجه خطر عود سنگ یا رشد سنگهای خفته افزایش می یابد.
ارزیابیاگر نوع سنگ هنوز ناشناخته باشد ، تعیین اگزالات در ادرار ، همراه با بررسی های بیشتر ، می تواند اطلاعات اولیه در مورد ترکیب سنگ را فراهم کند. مقایسه ادرار با تغذیه معمولی و ادرار با تغذیه استاندارد می تواند ایراد در نوع تغذیه را نشان دهد.