آنزیمMTHRFیا متیلن تترا هیدرو فولات ردوکتاز (methylenetetrahydrofolate reductase) در فرآیند تبدیل اسید آمینه هموسیستئین به متیونین نقش مهمی ایفا میکند. افزایش سطح هموسیستئین در خون ممکن است که بعلت فقر غذائی و کمبود ویتامین های B12،  B6 و اسید فولیک و یا جهش ژنتیکی در ژن     MTHRF (mutations in the MTHFR gene)  ایجاد شود .اغلب جهش های ژنتیکی سبب جایگزینی یک اسید آمینه در آنزیم MTHRF می شوند. این جایگزینی عملکرد آنزیم را تحت تاثیر قرار می دهد که می تواند موجب غیرفعال شدن کامل آنزیم نیز بشود ، تا جائی که تبدیل هموسیستئین به متیونین امکان پذیر نخواهد بود. نتیجه این امر بالا رفتن سطح هموسیستئین در خون است . جهش های مختلف ایجاد فرمهای مختلفی از آنزیم MTHRF را به دنبال دارد . دو پلی مرفیسم  C677T و A1298C از شایعترین پلی مرفیسم ها محسوب می شوند که ممکن است به سه فرم و ترکیب مختلف یعنی Homozygote، Heterozygote و یا Compound Heterozygote مشاهده شوند.

متد : Real-Time PCR

کاربرد:

– تشخیص موتاسيون در MTHFR gene که سبب افزایش سطح هوموسیستئین در خون می شود

 – آنالیز مستقیم موتاسیون MTHFR C677T در بیماران مبتلا به اختلالات شریان کرونری، نقص حاد میوکارد ، بیماری شریان عروق محیطی، سکته مغزی (stroke) و ترومبوآمبولیسم سیاهرگی که سطوح افزایش یافته ای از هموسیستئن یا متیونین غیرطبیعی دارند.

– ردیابی جهش MTHFR C677T در خانم هایی با سابقه سقط های مکرر.

تفسیر :

مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش ) MTHFR (C677T می باشد و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote  ( وجود یک الل جهش یافته) و یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافنه) می باشد. و به پزشک در بررسی علت ترومبوز و سکته مغزی و یا سقط های مکرر کمک می کند.

برخی بیماریهای ناشی از افزایش سطح هموسیستئین عبارتند از:

 • Atherosclerosis
 • Cardiovascular diseases
 • Congestive heart insufficiency
 • Thrombosis
 • Brain infarction
 • Neural tube defects
 • Pregnancy complications
 • Cognitive dysfunction
 • Depression
 • Vascular demenz
 • Alzheimer demenz
 • Hypertension
 • Tumors