Lab TestMRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCulture
نوع نمونه– سواب گلو
-بینی
– گوش
– زخم
-کشاله ران
– زیربغل
-مایع نخاع
-خون
-ادرار
-پرینه
اندیکاسیون-آلودگی اتاق عمل
-آلودگی بخش سوختگی
-آلودگی بخش نوزادان