متد    Colorometric test- cobas 6000 E 601

کاربرد دارو :

  • اختلالات افسردگی (Depression)
  • اسکیزوفرنی (Schizophrenia))
  • سردرد خوشه ای (Cluster-headacke)

شرایط نمونه گیری :

۱۲ ساعت پس از مصرف آخرین دوز دارو

مسائل بالینی:

حتی در موارد نرمال بودن عمل کلیه و اجرای دوز نگهدارنده ، ممکن است که تغییرات نسبتا بزرگی در خون مشاهده شود. فرد استفاده کننده از این دارو باید از عوارض جانبی آن آگاهی داشته باشد.

میزان مصرف:

تجویز دارو فقط توسط پزشک . دوز دارو باید برای هر فرد تنظیم شود و تحت نظر پزشک معالج مورد استفاده قرار گیرد . غلظت های بالا تر از 1.5mmol/L    (12ساعت پس از مصرف آخرین دوز) با ریسک مسمومیت لیتیم همراه است .