Lab Test Interleukin 6 (IL-6)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1402/7/5
متدCLIA
حجم نمونه خون0.5 میلی لیتر سرم فریز شده
خون بیمار باید حدود 30 دقیقه پس از نمونه گیری سانتریفیوژ شده و سرم بلافاصله فریز و یا در حرارت 4 درجه سانتی گراد قرار داده شود.
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند واکنش فاز حاد، بخصوص زمانی که از آن بعنوان فاکتور پیش بینی کننده (prognosis) در موارد سپسی ، تروما و یا جراحی قلب استفاده شود.
محدوده مرجعUp to 3.4pg/ml
اطلاعات کوتاهافزایش فعالیت مونوسیت یا ماکروفاژ سبب بالا رفتن میزان IL-6 می شود (افزایش پس از 6 ساعت). IL-6 سرعت تشکیل سایر پارامترهای التهابی (CRP) را کنترل می کند که افزایش یا کاهش آن ها با تاخیر تقریباً 24 ساعته قابل اندازه گیری است. IL-6 به ویژه در تشخیص زودرس سپسیس نوزادان اهمیت دارد.