Lab TestIGF-BP3 IGF-Binding Protein 3
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیون-ارزیابی تولید هورمون رشد همراه با(Somatomedin C)IGF1
-تشخیص و تشخیص افتراقی اختلالات رشد، بخصوص در کودکان
-آکرومگالی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرکاهش در روزه داری ، موارد سوء تغذیه مزمن ، آسیب کبدی و دیابت ، افزایش در نارسایی مزمن کلیه.
اطلاعات بیشتر (IGF-BP3) به گروهی متشکل از 6 پروتئین تعلق دارد که IGF-I و IGF-II (در مایعات بدن ) به آنها متصل هستند. IGF-BP3 مهمترین پروتئین اتصال دهنده برای IGF-I است که به عنوان تابعی از ترشح STH[1] ، در کبد تشکیل می شود. بنابراین می تواند برای ارزیابی فعالیت STH مورد استفاده قرار گیرد ، با توجه به اینکه وابستگی کمتری نسبت به IGF-I به وضعیت تغذیه ای نشان می دهد.
ارزیابی:* کاهش : ممکن است در موارد ناشتایی و سوء تغذیه مزمن ، در موارد آسیب کبدی و دیابت مشاهده شود.
* افزایش: در نارسایی مزمن کلیه یافت می شود.

[1] Somatotropic hotmone=STH(GH)