Lab TestIGF-1 Insulin-like Growth Factor-1 Somatomedin C
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون– بررسی اختلالات رشد در سنین کودکی
-اکرومگالی
-کنترل در مان با STH[1]
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهکاهش سطح IGF-1 در موارد سوء تغذیه مزمن، بیماری های مزمن و کم کاری تیروئید نیز مشاهده می شود.
اطلاعات بیشترفاکتور رشد شبه انسولین (IGF-I) پس از تحریک توسط هورمون رشد (STH) عمدتا در کبد ، ولی در سایر بافت ها نیز تشکیل می شود. IGF-I موجود در گردش خون منجر به ایجاد فعالیت های خاص STH در اندام های هدف می شود. علاوه بر این ، IGF-I همچنین می تواند اثرات پاراکرین موضعی یا اتوکرین در بافت داشته باشد. IGF-I متعلق به خانواده ای از پروتئین ها است که شامل IGF-II نیز می باشد ، که به عنوان یک فاکتور رشد و تمایز پاراکرین / اتوکرین در بافت نیز موثر است. IGF-I در خون به IGFBP-3 ( IGF-binding protein 3)  متصل است.
از آنجا که غلظت سرمی IGF-I به شدت به ترشح STH وابسته است ، می توان از تعیین IGF-I برای ارزیابی فعالیت STH (که تشخیص مستقیم آن به دلیل ترشح ضربان دار دشوار است) استفاده کرد . این اندازگیری منعکس کننده ترشح STH طی چندین روز گذشته است. علاوه بر STH ، وضعیت تغذیه ای نیز در تولید IGF-I تأثیر دارد.
ارزیابیکاهش :  در موارد کمبود STH ، سوء تغذیه ، بیماری های مزمن و کم کاری تیروئید مشاهده می شود. در صورت مشکوک بودن به کمبود STH ، انجام آزمایش تحریک STH (آزمایش آرژنین ، آزمایش انسولین) توصیه می شود .
افزایش : نشان دهنده افزایش ترشح STH یا تجویز بیش از حد STH است.

[1] Somatotropic hotmone=STH(GH)