تشخیص آنتی بادی های اختصاصی نسبت به آلرژن ها از کلاس IgE در سرم نقش مهمی در تشخیص آلرژی نوع 1 ایفا می کند  (آلرژی نوع I یا حساسیت فوری نوع شایع ترین نوع آلرژی است) .

در رابطه با بیماران مبتلا به حساسیت های متعدد  و یا برای بیمارانی که علائم بالینی مبهم دارند ، استفاده از  روشهای متعارف تشخیص آلرژن ها ، اغلب گسترده و زمان بر است.

در مواردی از این دست ، یک غربالگری جامع آلرژی ، تصویری شفاف از مشخصات حساسیت بیمار ارائه می دهد و بنابراین به عنوان ابزاری قدرتمند برای تشخیص صحیح و جلوگیری از قرار گرفتن  بیمار در معرض آلرژن عمل می کند.

آلرژی اکسپلورر ALEX2® امکان اندازه گیری همزمان برای IgE و IgE اختصاصی در برابر 295 آلرژن را دارد ، از بین این 157 عصاره و 125 ماده آلرژن مولکولی می باشد. بنابراین ، این آزمایش نود و نه درصد از کل منابع حساسیت نوع 1را شامل می شود .

متد: Macro Array Diagnostics
Multiplex Nano Beads

کاربرد: غربالگری جامع آلرژی

روش

آلرژی اکسپلورر ALEX2® یک روش ایمنی سنجی فاز جامد کمی است. آنتی بادی های اختصاصی IgE از سرم بیمار به آلرژن ها (عصاره ها و یا اجزای آن) موجود در ماکرو اری (macro array) متصل می شوند. افزودن یک مهارکننده CCD سبب جلوگیری از واکنشهای متقاطع و در نتیجه افزایش ویژگی تست می شود. از روش کالریمتری (calorimetry) برای تشخیص آنتی بادی IgE استفاده می شود.

مزایای IgE آلرژن پروفایل در مقایسه با تشخیص IgE prick test :

  1.  تهیه پروفایل حساسیت کامل برای بیماران مبتلا به آلرژی مشکوک به تعداد زیادی از آلرژنها یا در مواردی که دارای شرح حال؛ تاریخچه و سوابق مبهم هستند.
  2. تمایز بین حساسیت واقعی و واکنش متقاطع به منظور ارزیابی بهتر خطر واکنشهای آنافیلاکتیک جهت برنامه ریزی درمان مناسب.
  3. در بیماران مبتلا به آلرژی چندگانه، تجزیه و تحلیل جامع در مورد الگوی حساسیت فردی جهت انجام دقیق مشاوره تغذیه.
  4. به منظور رد آلرژی به عنوان علت بیماری و علائم آن.

نمونه مورد نیاز : 1 میلی لیتر سرم

ALEX2 نسل جدیدی از آزمایشات برون تنی (in vitro test) آزمایشگاهی برای تشخیص آلرژی نوع I است. با پانلی بیش از 295 آلرژن (شامل عصاره آلرژن ها و آلرژن مولکولی که شامل گرده ، قارچ انگلی – از جمله Malassezia sympodialis ، قارچ های مرتبط با درماتیت آتوپیک و سایر بیماری های پوستی – کنه ها ، حیوانات خانگی ، حشرات و طیف وسیعی از مواد غذایی می باشد) ، ALEX2 می تواند بیش از نود و نه درصد از نیاز به تشخیص آلرژی را بر آورده سازد.

برای مشاهده آلرژن ها اینجا کلیک کنید.