Lab TestIgA Immunglobulin A (Serum)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoturbidimetry
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-موارد مشکوک به کمبود IgA در عفونت های مکرر
-آنتروپاتی حساس به گلوتن
-گاموپاتی مونوکلونال
-پورپورای Henoch-Schönlein
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر موارد مشکوک به کمبود کامل IgA ، تعیین زیر کلاسهای IgG در سرم توصیه می شود.
اطلاعات بیشترIgA به صورت IgA سرم و به عنوان IgA ترشحی در سطح مخاط ظاهر می شود. حدود 90٪ IgA به عنوان مونومر در سرم وجود دارد. دو زیر کلاس IgA را می توان تشخیص داد ، اما اهمیت عملکرد آنها به طور قطعی روشن نشده است. IgA از سد جفت عبور نمی کند. بعد از تولد ، IgA به آرامی تشکیل می شود ، در پایان سال اول زندگی حدود 25٪ ، 3-4 سال حدود 50٪ و در پایان سال شانزدهم زندگی 100٪ به ارزش بزرگسالان می رسد. IgA نوزاد از طریق شیر مادر تأمین می شود. تعیین IgA از اهمیت ویژه ای برای روشن شدن کمبود انتخابی IgA و سایر سندرم های کمبود آنتی بادی، برخوردار است.
ارزیابیکاهش IgA سرمی در سندرم کمبود آنتی بادی ، کمبود انتخابی IgA ، آتاکسی تلانژکتاتیک ، سندرم نفروتیک و پلاسماسیتوما یافت می شود (به استثنای: پلاسماسیتومای تولید کننده IgA).

کمبود IgA انتخابی: کمبود انتخابی IgA رایج ترین نقص ایمنی است (شیوع تقریباً 1:600، مقادیر IgA <0.05 گرم در لیتر). کمبود IgA انتخابی در سرم می تواند با  IgA ترشحی (​Secretory Immunoglobulin A (SIgA))طبیعی یا کاهش یافته همراه باشد. حدود 20٪ از مواردکمبود انتخابی IgA با کمبود زیر کلاس IgG2 همراه است. علائم این بیماری شامل افزایش عفونت های تنفسی و اسهال است. با این حال ، اکثر مبتلایان از نظر بالینی بدون علامت هستند. بیماریهای خودایمن در بیماران با کمبود انتخابی IgA ، شیوع بیشتری دارد. ( بعوان مثال: بیماری SLE و سلیاک ، آسم و آلرژی غذایی). در صورت کمبود IgA در سرم و عدم وجود sIgA ، به دلیل خطر واکنش های آنافیلاکتیک ، هیچ جایگزینی IgA نباید انجام شود!  

افزایش IgA سرم : از طریق کبد دفع می شود و بنابراین در موارد آسیب پارانشیم کبدی ، به ویژه آسیب سمی ناشی از الکل و داروها ، افزایش می یابد. افزایش IgA در فرآیندهای التهابی مزمن سیستم برونش و غشاهای مخاطی دستگاه گوارش ، پلاسماسیتوما و خودایمنی نیز رخ می دهد.

عوامل تاثیرگذار در کرایوگلوبولینمی ، کاهش همزمان IgG ، IgM و IgA مشاهده می شود.