Lab TestHLA-Typing (B-Locus) (B5,B7,B8,B51,B52)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPCR-SSP
نوع و حجم نمونهیک لوله حاوی حد اقل 3 میلی لیتر خون EDTA
اندیکاسیونبررسی وابستگی و ریسک ابتلاء به بیماریهای خاص
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهبا توجه به همراهی (association) لوکوس B با بیماری های خود ایمن ( نظیر Behcet Disease ) ، شناسائی آلل های مذکور می تواند به عنوان یک ابزار کمکی تشخیص، مورد استفاده قرار گیرد.