Lab TestHCV-RNA-qualitative Hepatitis-C-Virus-RNA qualitative
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal time PCR
نوع و حجم نمونهیک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
اندیکاسیون-بررسی رپلیکاسیون ویروس
-درمان آنتی ویرال
-ارزیابی اثر گذاری درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهگزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HCV است.