Lab TestFerritin
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL,EIA,ELFA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به کمبود و یا فزونی آهن
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترفریتین مهمترین پروتئین ذخیره آهن در بدن است و در همه سلولها یافت می شود. برخلاف هموسدرین ، که حاصل پیوند مولکولهای فریتین است ، فریتین حامل آهن به شکلی است که از لحاظ بیولوژیکی قابل دسترسی می باشد. در حال طبیعی فقط بخش بسیار کمی از فریتین بدن در گردش خون یافت می شود ، اما این نسبت مستقیماً با آهن ذخیره شده ارتباط دارد و بنابراین می توان از آن جهت ارزیابی ذخایر آهن استفاده کرد.
موارد مصرف :
کاهش فریتین:
* کاهش سطح فریتین هموراه کمبود آهن را مطرح می سازد (به عنوان مثال پس از خونریزی ، موارد اختلال در جذب، بیماری کرون ، کمبود آهن در رژیم غذایی ، بارداری). مقادیر فریتین زیر 15 میکروگرم در لیتر شاهدی بر کمبود آهن است.
* مقادیر طبیعی کاذب ( با وجود کمبود آهن) ممکن است در موارد آسیب سلولهای کبدی ، التهاب یا بدخیمی ها مشاهده شود . علت این امر آزاد شدن فریتین از سلولهای مربوطه است.
* در موارد درمان خوراکی آهن ، می توان از آزمون فریتین برای ارزیابی پر شدن ذخایر آهن و احتمالا  پایان درمان، استفاده کرد.
افزایش فریتین:
* در هموکروماتوز اولیه ، اشباع ترانسفرین می تواند حتی قبل از فریتین سرم افزایش یابد (پیگیری). در هموکروماتوزهای ثانویه ، بسته به بیماری زمینه ای ، ارتباط با آهن ذخیره بدن تا حدی مختل می شود. در هموکروماتوز اولیه می توان درمان تخلیه آهن را توسط تست فریتین کنترل نمود.
* کم خونی هیپوکرومیک بدون کمبود آهن: کم خونی توموری ، کم خونی عفونی ، کم خونی سیدروبلاستیک ، کم خونی بدخیم (پرنیشیوز) ، هموگلوبینوپاتی ها
* افزایش آزاد شدن فریتین از سلول ها ، به ویژه ناشی از آسیب سلول های کبدی ، التهاب و بدخیمی ها  که ارتباطی با ذخیره سازی آهن ندارد.
ReferencesThomas C, Thomas L. Biochemical markers and hematologic indices in the diagnosis of functional iron deficiency. Clin Chem 48: 1066-76, 2002(154)