دیگوکسین یک گلیکوزید و از جمله داروهای ضدآریتمی به‌شمارمی‌رود و در درمان نارسایی قلبی و آریتمی فوق بطنی (به‌ویژه فیبریلاسیون دهلیزی) مصرف می‌شود

متد: ECL

کاربرد : – کنترل درمان با Digoxin

تفسیر:

elimination half-life 1-2 days       –

  • تفسير سطح Digoxin فقط با توجه به علائم بالینی بیمار مقدور است.