Lab TestCPK total CK Creatinkinase
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدفتومتری
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-تشخیص و کنترل روند بیماریهای ماهیچه قلب و ماهیچه اسکلت
-کنترل درمان انفارکتوس قلب
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیر در موارد فعالیت بدنی میزان CPK تا حدود 300U/l قابل انتظار است
اطلاعات کوتاهمقدار CPK در 50٪ از بیمارانی که  دچار آسیب حاد عضلات شده اند، پس از حدود 4 تا 5 ساعت افزایش پیدا کرده که می تواند طی 8 تا 24 ساعت (نیمه عمر تقریباً 10 ساعت) دوباره در محدوده مرجع قرار گیرد.
اطلاعات بیشترفعالیت کل CPK از زیرواحدهای با منشا متفاوت از اندامها تشکیل شده است: CK-MM عمدتا در عضله اسکلتی (در افراد سالم قسمت اصلی CPK در سرم) ، CK-MB عمدتا در عضله قلب ، CK-BB عمدتا در مغز. پس از آسیب حاد به عضلات ، حدود 50٪ بیماران پس از 4 تا 5 ساعت مقادیر CPK پاتولوژیک دارند که می تواند طی 8 تا 24 ساعت دوباره به دامنه مرجع برسد (نیمه عمر تقریباً 10 ساعت).
ارزیابیافزایش:
* سکته قلبی: CPK از 4 ساعت پس از شروع علائم افزایش می یابد ، (به طور منظم بین 8 تا  24 ساعت افزایش می یابد ،پنجره زمانی تشخیص ) ، سپس کاهش فردی با سرعت های مختلف به دامنه مرجع .
* سایر آسیب های میوکارد: میوکاردیت ، شوک کاردیوژنیک ، خفگی نوزادان ، جراحی قلب ،
* بیماری های عضلات اسکلتی: دیستروفی عضلانی پیشرونده (دوشن) ، میوزیت ،کار زیاد (به عنوان مثال ورزش های شدید) ، گرفتگی عضله ، ضربه ، تزریق عضلانی و غیره. در مواردی که مقادیر CPK به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، ضریب CPK / GOT زیر 10 شاهدی برای عضله قلب و ضریب CPK / GOT بیش از 10 شاهدی برای عضله اسکلتی است.  
* کنترل CPK در طول استاتین درمانی مطابق با دستورالعمل های انجمن قلب و عروق اروپا (ESC)
قبل از شروع درمان:
– اگر CPK> 5 برابر حد اکثر از حد طبیعی است ، درمان را شروع نکنید!
در طول درمان:
– کنترل منظم CPK لازم نیست.
– در رابطه با میالژی، همواره میزان CPK را تعیین کنید!
– افزایش توجه در رابطه با گروههای تحت خطر: سن بالا ، درمان همزمان با چند دارو ، بیماری کبد یا کلیه.
– CPK <5 برابر حد بالای نرمال: در صورت عدم وجود علائم عضلانی ، درمان استاتین را ادامه دهید ، در صورت عدم وجود علائم عضلانی ،علائم را کنترل کنید و میزان CPK را بطور مرتب چک نمایید.
– CPK> 5 برابر حد بالاي طبيعي: توقف درمان ، بررسي عملكرد كليه ، كنترل CPK هر 2 هفته یکبار، كاهش دوز ، تغییر دارو به ساير داروها ، تجويز Q10