Lab TestCopper serum
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry
نوع و حجم نمونه1ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به بیماری ویلسون ، سندرم منکس (menkes syndrome) ، کمبود مس (در کم خونی مقاوم به آهن)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش:
-سیروز کبد
-هموکروماتوز
-تومورها
-سه ماهه سوم بارداری
-آنمی آپلاستیک
-تیروتوکسیکوز
-درمان با اوستروژن
-واکنش فاز حاد
کاهش: ب
-بیماری ویلسون
-سندرم منکس
-سوء تغذیه( کمبود تغذیه ای در شیرخواران)
-فامیلی