از این تست جهت تشخیص عفونت های استفاده می شود.

متد : EIA

کاربرد :

احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis,Salpingitis, reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiter

تفسیر :

• Anti – Chlamydia trachomatis(IgA)

با تيتر قابل توجه در موارد عفونت فعال مشاهده می شود

 آنتی بادی از کلاس IgA ممکن است که تا چند ماه پس از عفونت قابل تشخيص بماند.

 عفونتهای موضعی ممکن است که سبب  ضهور آنتی بادی در سرم نشوند. در صورت لزوم بهتر است که از روش کشت ميکرواورگانيسم و يا PCR استفاده شود.

•  Anti – Chlamydia trachomatis(IgG)

تیتر قابل توجه آنتی بادی از کلاس IgG بعلت فرا گیر بودن عفونت در بسیاری از موارد مشاهده میشود

عفونت های موضعی معمولا سبب افزایش تیتر آنتی بادی نمی شوند.

 در صورت نیاز بهتر است که از روش تشخیص مستقیم میکرواورگانیسم توسط PCR استفاده شود.

•  Anti – Chlamydia trachomatis(IgM)

در عفونت های اولیه آنتی بادی از کلاس IgM طی 2 تا 4 هفته ظاهر می شود، آنتی بادی های کلاس IgG و IgA پس از 6 تا 8 هفته قابل تشخیص می باشند.

پس از فاز حاد عفونت، بتدریج از تیتر IgM کاسته شده و پس از 2 تا 6 ماه قابل تشخیص نخواهند بود.

 تیتر IgG به آرامی کاهش پیدا می کند در حالیکه IgA آنتی بادی سریعا محو می شوند.

در عفونت های مزمن عدم تشخیص IgM آنتی بادی بمعنی رد عفونت نیست.