کالسیتونین یک پپتید هورمون است که توسط سلولهای پارافولیکولار C از غده تیروئید ترشح می شود و از آن بعنوان یک تومور مارکر اختصاصی و حساس در تشخیص و دیده بانی کارسینوم مدولار تیروئید یا C-cell carcinoma استفاده می گردد .

متد : CLIA

کاربرد:

– تشخيص و کنترل روندکارسينوم مدولار تيروئيد و افراد فاميل درجه يک

– فئو کروموسيتوم فاميلی

 –  (MEN2) Multiple endocrine neoplasia type 2

تفسیر:

ميزان کالسيتونين درکارسينوم مدولار تيروئيد ممکن است که قبل از عمل تا 10.000 برابر افزايش پيدا کند. بعد از عمل و طی چند ساعت کاهش پيدا میکند.